Jako jediní v ČR máme pojištění storna v ceně každé letenky

Všechny letenky nakoupené na PrimaGO jsou automaticky pojištěné pro případ jejich storna. Pojištění je v ceně letenky. Pokud například kvůli nemoci, úrazu anebo jiným vážným důvodům nemůžete odletět a letenku musíte stornovat, nepřijdete o všechny finance.

V rámci nákupu letenek na PrimaGO tak máte 100% garanci vrácení části peněz pokud z vážných důvodů neodletíte. A v případě kladného vyřízení vám Česká pojišťovna pošle peníze do 30 dnů na váš účet.

Co je pojištění storna letenky

Jedná se o pojištění škody, která může nastat v případě vážného onemocnění pojištěného, úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného, ztráty zaměstnání, nedoporučení MZV vycestovat do cílové destinace nebo živelní události v místě bydliště. Pojistný limit je 3000 Kč a jedná se maximální částku, kterou pojišťovna pojištěnému vyplatí. Pojištěný má spoluúčast 20%.

Příklady vyplácení za stornování letenky

  1. Storno letenky v ceně 3 000 Kč znamená 20 % spoluúčast ve výši 600 Kč a výplata České pojišťovny je 2 400 Kč.
  2. Při ceně letenky 4 000 Kč bude 20% spoluúčast 800 Kč. Pojišťovna vyplatí limit 3 000 Kč.

Postup pojištěného při uplatnění storna letenky

  1. Pojištěný na stránkách České pojišťovny v záložce škody a pojistné události/oznámit škodu/cestovní pojištění/písemně vytiskne formulář Oznámení pojistné události z pojištění storna cesty a řádně vyplní dle instrukcí na formuláři.
  2. Přiloží kopii letenky, doklad o zaplacení — výpis z účtu, doloží případné další doklady — lékařská zpráva, výpověď, úmrtní list apod.
  3. Vše zašle na likvidační oddělení České pojišťovny nejlépe doporučeně na adresu: Česká pojišťovna, a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

V případě kladného vyřízení likvidace bude mít pojištěný do třiceti dnů peníze na svém účtu.

Stáhnout pojistné podmínky k produktu pojištění


Tagy

žádné tagy

Kategorie